dinsdag 19 mei 2015

Jaarboek Virtus 2014 verschenen


Deel 21 (2014) van Virtus, Jaarboek voor adelsgeschiedenis is verschenen. Het dikke boek heeft een heel diverse inhoud:

Ten geleide                                                                                                   9

Artikelen
Aula en camera. The architecture of public and private lives in
medieval Irish castles                                                                                    11
     Tadhg O'Keeffe

Johan van Reede van Renswoude. Een Utrechtse edelman en zijn
politieke netwerk in de Republiek (1634-1682)                                            37
    Ferry Gouwens

Dienst jenseits der Grenze. Adelige Offiziere in Overijssel und im
Münsterland 1650-1802                                                                                 59
     Gerd Dethlefs

Op bezoek bij de adel. De buitenplaats als 'protomuseum' vanaf de  
late zeventiende tot de late negentiende eeuw                                                87
     Hanneke Ronnes en Bob van Toor

Blauw bloed in het lokale bestuur. Adellijke burgemeesters in de
provincie Utrecht in de negentiende eeuw                                                    111

     Fred Vogelzang                  

Do you really need a castle? Material inheritance and noble status
 symbols in present-day society                                                                     129
     Simon Unger and Jaap Dronkers

Object in context

Een tombe als stamboom. Verbeelding van de dynastie voor de
eeuwigheid                                                                                                     151
     Sanne Frequin


Korte bijdragen
Floris V is niet Floris V, maar is Willem II wel Willem II? Hoe
historische beroemdheden een dronkenschap van historische sensatie
teweeg kunnen brengen                                                                                  159
     Roos van Oosten

Adel en autobiografisch schrijven in Nederland, 1500-1814                         173
     Arianne Baggerman en Rudolf Dekker

Adelsrecht in de hedendaagse Europese monarchieën.Het Nederlandse
adelsrecht in vergelijking met andere Europese adelsstatuten                        183
     Gerard-René de Groot

Middeleeuwse miljardairs                                                                               195
     Peter Hoppenbrouwers

In the city and the world. Appreciations of late-medieval Burgundian
courtly culture                                                                                                 200
     Dirk Schoenaers

The role of dynastic households at early modern courts                                 207
     José Eloy Hortal Muñoz

Aristocratische dynastieën in de vroegmoderne tijd. Identiteitsbeleving
op het kruispunt tussen verleden en heden                                                      213
     Violet Soen

Adellijke vriendschap aan het zeventiende-eeuwse Franse hof                       216
     Erik Swart

Status anxiety in Venetian baroque interiors                                                    219
     Arnold Witte

Plantages, landgoederen en notabelen                                                              223
     Yme Kuiper

Adellijke schaduwwerelden in Gelderland                                                       231
     Conrad Gietman

Joodse adel in het Koninkrijk der Nederlanden en in enkele andere
Europese landen                                                                                                238
     Evert Paul Veltkamp

Adel als idee. Zum Wesen des deutschen Adels in der Moderne                     245
     Michael Seelig

Interview
Elites, geschiedenis en vergelijkend onderzoek. Een interview met Jeroen
Duindam                                                                                                           251
     Nikolaj Bijleveld

Geen opmerkingen:

Een reactie posten