dinsdag 4 december 2012

De familie Grill en hun Chinese wapenserviezen

Door Dr. Jochem Kroes 

Zowel in Zweden als in de Nederlandse Republiek was de familie Grill in de 17e en 18e eeuw zeer aanzienlijk. In het gewest Holland werkten ze in de handel en hielden zich bezig met de productie van geld, waarbij ze vooral duiten maakten. In Zweden maakten de Grill’s vooral furore in de Chinahandel en de Zweedse Oostindische Compagnie. Zowel in Amsterdam als in Stockholm stichtten zij woonvoorzieningen voor arme oude mensen. In Amsterdam is dat het Grill’s Hofje, dat nog steeds bestaat aan de Eerste Weteringdwarsstraat.

Als gevolg van de Chinese contacten werden er wel dertien wapenserviezen in Canton besteld met het familiewapen of monogram van de familie Grill erop. Dit aantal is hoger in vergelijking met de meeste andere opdrachtgevers. 

Deze wapenserviezen staan centraal in dit Engelstalige artikel, dat een aanvulling is op mijn bijdrage aan het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 66 (2012) 75-101:  De Nederlands-Zweedse familie Grill en haar Chinese wapenserviezen. Het artikel in het Jaarboek is een verkorte versie van een eerder gemaakt Engelstalig opstel dat dieper ingaat op de kenmerken, achtergronden en opdrachtgevers van de wapenserviezen zelf. Daarvan vindt u hier een PDF-versie. Een andere reden voor deze weblogpublicatie is dat de Engelse versie begrijpbaar is voor mensen over de gehele wereld.

Daarnaast is er een tweede PDF met een genealogisch schema van de familie Grill. De illustraties zijn hier beperkt tot de beschreven wapenserviezen. Portretten en andere afbeeldingen treft men aan in het artikel van Jaarboek CBG 2012.

De bijdrage over de familie Grill kan worden beschouwd als een aanvulling op het standaardwerk Chinese Armorial Porcelain van Jochem Kroes, dat verscheen in 2007. 

 ===
In English

The Grill Family from Sweden and the Netherlands and their Chinese  Armorial Services, by  Dr. Jochem Kroes

The Grill family was prominent in Sweden and in the Dutch Republic, particularly during the 17th and 18th centuries. In Holland they were involved in trade and in money making, especially in the production of ‘duiten’. In Sweden the Grill’s were outstanding in the China Trade and the Swedish East India Company. 

Both in Amsterdam and in Stockholm they founded housing establishments for poor elderly people. The Amsterdam one is Grill’s Hofje, still existing at the Eerste Weteringdwarsstraat.
Due to their Chinese connections the Grill family ordered thirteen armorial porcelain services in China with their coat of arms or monogram, which is quite a lot compared to most commissioning families. These Grill services and their commissioners are pivotal in this article. This weblog publication in English intends to be an addition to my article in Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 66 (2012) 75-101, published in Dutch under the title: De Nederlands-Zweedse familie Grill en haar Chinese wapenserviezen. This Jaarboek essay is a shortened version of an earlier English one which is an in-depth article going into further detail regarding the how’s and why’s of the armorial services. Another reason for this weblog publication that this one is in English and therefore more comprehensible for people all over the world.

The article text is a PDF named Grill and their Chinese Armorial Services. Moreover, there is a second PDF with the Grill Family Tree. Illustrations will be restricted here in the article to the described armorial porcelain services themselves and their varieties; portraits and other images can be found in Jaarboek 2012. 

The article on the Grill family can be considered as a supplement to the standard Chinese Armorial Porcelain by Jochem Kroes, published in 2007.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten