vrijdag 30 november 2012

Nederlands adelsrecht

De laatste tijd staat de Nederlandse adel weer volop in de belangstelling. Niet alleen vanuit historisch-sociologische hoek, maar ook vanuit de groep zelf die zich in verenigingsverband door middel van interviews en publicaties manifesteert. Wat tot op heden ontbrak was een juridische benadering, die in historisch verband aangeeft welke rechten en plichten de Nederlandse adel had en in mindere mate nog steeds heeft.

Op 5 december 2012 promoveerde mr. dr. Egbert Wolleswinkel, in het dagelijks leven secretaris van de Hoge Raad van Adel, bij prof.dr. Gerard-René de Groot, hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht te Maastricht, Hasselt en Aruba, aan de Universiteit Maastricht op het Nederlandse adelsrecht. Hij beschrijft chronologisch en op basis van veel niet eerder geraadpleegd archiefmateriaal het ontstaan en de toepassing van adelsrecht in Nederland.

Het geïllustreerde standaardwerk Nederlands adelsrecht. Wettelijke adeldom als historisch gegroeid instituut (320 blz., gebonden) versct
hijnals deel XIX in de serie Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde en tevens als deel XI in de serie Adelsgeschiedenis. Het is te bestellen via de website van het Genootschap (www.knggw.nl) voor de prijs van €20,- voor leden en €25,- voor niet-leden. De bestelling kan worden afgehaald bij de balie van het CBG of met betaling van portokosten (pakketpost) worden toegestuurd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten