donderdag 22 november 2012

Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie, red. Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema (Hilversum, uitg. Verloren 2012)
Op vrijdag 2 november vond in Zwolle een symposium plaatsmet als thema Adel en heraldiek, ter gelegenheid van het afscheid van Jhr. Arnold Gevers als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel. 

Na de inleiding voerde Arnold Gevers zelf het woord over het 'Voorouderbewijs in Overijssel'; de regelgeving omtrent het kunnen aantonen van de benodigde kwartieren om tot de Ridderschap te worden toegelaten en aanspraak te kunnen maken op prebenden uit geestelijke goederen. Na hem volgden nog vele sprekers met lezingen over kwartieren en voorouderbewijzen.

Aan het einde van de dag werd de bundel Adel en heraldiek aangeboden, met daarin, naast een ten geleide van Gevers' partner en collega Albert Mensema en een inleiding over adel en heraldiek van Redmer Alma en Conrad Gietman, nog vijftien artikelen over het onderwerp.

Het prachtige boek met de vele kleurrijke illustraties bevat, naast het artikel Voorouderbewijs in Overijssel van Arnold Gevers onder meer een artikel van Kees Kuiken over het geslacht Ramp en van Jan Anema over de adel en heraldiek in Friesland. Johan Seekles schrijft over de Zwolse elite-familie Van Twenhuysen, en Jan Wigger over  Goossen Palick Grubbe en zijn vrouw Sophia Adelheid Moerbecke, van wie de heraldische kwartierstaat aanwezig is bij het Historisch Centrum. Postume heraldiek in Stad en Lande en van de familie Van Rechteren worden besproken door Redmer Alma en John Töpfer, en Jos van den Borne beschrijft een aantal burgerwapens die aanwezig zijn bij de Hoge Raad van Adel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten