dinsdag 23 oktober 2012

Biografie van Frank van der Goes

De aristocratische netwerker Frank van der Goes (1859-1939) bewoog zich op het snijpunt van politiek, kunst, geschiedenis en cultuur. Zijn bijdragen aan de zogeheten socialismedebatten in De Nieuwe Gids en De Kroniek vormen hier fraaie hoogtepunten van. Tachtiger Van der Goes was veelvuldig te vinden in cafés als Mast aan het Rembrandtplein waar de zogeheten biernomaden elkaar troffen. Net als de latere wethouder Wim Treub begon assurantiemakelaar Van der Goes als sociaal-liberaal van de radicale kiesvereniging Amsterdam. Van der Goes oriënteerde zich echter op de arbeidersbeweging. Hij schoolde joodse diamantbewerkers als Henri Polak in het socialisme en groeide uit tot geestelijk vader van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Binnen die partij bevond Van der Goes zich op de linkerflank. In de crisisjaren van economische depressie, stalinisme en opkomend fascisme voelde Van der Goes zich er steeds minder thuis. Hij maakte de overstap naar de revolutionairsocialistische politiek en bleef zich inzetten voor ‘de schone zaak van het socialisme’.

Frank van der Goes (1859-1939)
In zijn nieuwe boek Frank van der Goes (1859-1939): Journalist, literator en pionier van het socialisme beschrijft archiefmedewerker Ron Blom zijn politieke loopbaan, die zich voor een groot deel in de hoofdstad afspeelde. Ook Van der Goes’ persoonlijke leven – vriendschapsbanden, seksualiteit en relaties, gezinsleven en vrijetijdsbesteding – krijgt in deze biografie een rechtmatige plaats. Blom heeft daarbij net als Van der Goes bij zijn historische toneelonderzoeken honderd jaar eerder, uitgebreid kunnen putten uit door het Stadsarchief beheerde collecties, zoals de archieven van de Commissie Bredero Herdenking, de Commissie tot plaatsing gedenksteen geboortehuis van Eduard Douwes Dekker en de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Zeer waardevol bleken ook de letterkundige Collectie Jaap Meijer en die van het Klein Materiaal, Kiesverenigingen. Nog onlangs stuitte Blom op gegevens betreffende zwemmoeder Triebels-Koens, vooraanstaand lid van het zojuist geïnventariseerde archief van de Vereniging Amsterdamsche Zwemclub 1870. Moeder Triebels maakte ook weer deel uit van het Amsterdamse netwerk Van van der Goes. Zij was de zus van mevrouw Van der Goes. En Frank van der Goes' zus was weer getrouwd met stadsarchivaris Nicolaas de Roever.

Frank van der Goes (1859-1939): Journalist, literator en pionier van het socialisme verschijnt bij uitgeverij Eburon.

Overgenomen van https://stadsarchief.amsterdam.nl/actueel/nieuws/laatste_nieuws/#18rd