maandag 17 september 2012

Publicatie Nederland's Patriciaat 91 (2012) in november 2012

Gerhardus Fabius (1806-1888)
Het 91e deel van Nederland’s Patriciaat verschijnt in november 2012. Dit deel bevat de genealogieën van zeven geslachten, waarvan één niet eerder werd opgenomen in Nederland’s Patriciaat, namelijk Van Brakel, en de overige zes langer dan vijfendertig jaar geleden: Fabius (1976), Gratama (1971), Van Hoogstraten (1965), Vaillant (1946), (Fentener) van Vlissingen (1940) en Wilde (1953).

De oudste papieren hebben de families Fabius, Van Hoogstraten en Vaillant. De oorsprong van Fabius ligt in Zwolle in de 16e eeuw en behoorde reeds in de 17e eeuw tot het plaatselijke patriciaat van Heino en in de 18e eeuw tot dat van Zwolle, Dalfsen en Steenwijk. In de 19e eeuw en daarna waren vele familieleden o.a. officieren in marine en landmacht, advocaten, rechters, notarissen, predikanten, artsen, hoogleraren en bankiers.
Van Hoogstraten en Vaillant komen beide uit de Zuidelijke Nederlanden: Van Hoogstraten uit Antwerpen en vanaf 1572 in Dordrecht, en Vaillant uit Atrecht (1525) en Rijssel en vanaf 1635 in Amsterdam. Beide families brachten belangrijke kunstschilders voort in de 17e eeuw, met als bekendste naam Samuel van Hoogstraten. De familie klom verder op in het Hollandse bestuursapparaat in de 18e eeuw, later ook met beroepen als predikant, ingenieur enz., en vanaf ca. 1900 met een grote tak in Zuid-Afrika. Vaillant behoorde in de tweede helft tot het regentenpatriciaat van Enkhuizen. In de 19e eeuw en daarna behoorden verschillende familieleden tot de groepen van hoge bestuursambtenaren, advocaten, rechters, artsen etc.
De oorspronkelijk uit Harlingen afkomstige Gratama’s werden aanzienlijk vanaf het einde van de 18e eeuw en dat met name in het 19e-eeuwse Drenthe waar ze hoge functies in het bestuur en de rechterlijke macht hebben bekleed. Daarnaast waren er ook vele advocaten en kassiers in de familie evenals in de jongste generaties ook onder meer artsen.
Families die vooral in de handel en nijverheid groot werden zijn Van Brakel, Fentener van Vlissingen en Wilde. Voorvader Simon van Brakel stichtte in 1785 een handelsondeneming in koffie en thee, die tot 1962 bleef bestaan. De familie steeg verder in aanzien met beroepen als hoogleraar, arts, rechter en in Nederlands-Indië als planter en hoge bestuursambtenaar. De naam Fentener van Vlissingen is vooral verbonden met de Steenkolen-Handelsvereeniging (1896), die de familie tot grote welstand bracht. Andere familieleden waren (mede)oprichters van de Algemene Kunstzijde Unie (AKU), van katoenfabrieken in Helmond (Vlisco) en van machinebouwfabrieken (later opgegaan in Werkspoor). Wilde tenslotte, is een rooms-katholieke familie uit Westfalen en vanaf 1798 te Amsterdam, waar de handelsfirma in linnen en koloniale waren onder de naam firma Kaupé & Wilde werd opgericht. Deze bleef tot 1930 bestaan.

Impressum: Nederland’s Patriciaat 91 (2012), Centraal Bureau voor Genealogie, ’s-Gravenhage, XVI en ca. 460 pagina’s, met 3 schema’s, 8 wapentekeningen, 62 familieportretten, lijst van 1789 opgenomen geslachten in 90 jaargangen, register.

ISBN 978-90-5802-078-9. Prijs Vrienden CBG € 46,- (afgehaald) en € 51,- (per post); Prijs niet-Vrienden € 51,50 (afgehaald) en € 56,50 (per post). Bestellen kan per email