donderdag 30 augustus 2012

Adel en heraldiek in de Nederlanden

NIEUW TE VERSCHIJNEN

Adel en heraldiek in de Nederlanden. Identiteit en representatie, red. Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema

Op 2 november 2012 neemt Jhr. Arnold Gevers afscheid van het Historisch Centrum Overijssel. Als eerbetoon voor zijn decennialange werkzaamheden verschijnt de bundel Adel en heraldiek in de Nederlanden.

Adel en heraldiek zijn vanaf de verschijning van de eerste wapens nauw met elkaar verbonden. De heraldische vormentaal werd al kort na haar ontstaan geadopteerd door burgers en steden, maar in de beleving van velen hebben wapens nog altijd een adellijk karakter. Voor edelen was de heraldiek in het verleden bij uitstek een middel om hun identiteit te uiten, op grafmonumenten, gevelstenen of zegels. In de vroege tijd is het zelfs een van de weinige bronnen die ons inzicht geven in het adellijke zelfbeeld.

Opvallend genoeg is dit thema in deze uitgebreide vorm niet eerder in Nederland behandeld. Terwijl er toch meer dan voldoende ingangen mogelijk zijn. De bundel biedt artikelen over onder meer postume heraldiek, adel en heraldiek in Friesland in de late Middeleeuwen, de adeldom van de familie Gevers, burgerwapens geregistreerd door de Hoge Raad van Adel en de geschiedenis van het gebruik van de zegelring. Bovendien bevat het boek een bibliografie van Arnold Gevers over de jaren 1974-2012.

Het rijk geïllustreerde boek - deel X in de serie Adelsgeschiedenis en deel XVIII van de Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde - wordt uitgegeven door uitgeverij Verloren in Hilversum en kost € 35. Tot 15 oktober geldt een intekenprijs van € 29, over te maken op rekeningnr. 4489940 van Uitgeverij Verloren te Hilversum o.v.v. Intekening Adel en heraldiek.