maandag 18 juni 2012

Boek: De Ridderlijke Duitsche Orde bedreigd door Napoleon

Bij uitgeverij Verloren verschijnt 19 juni het boek Bedreigd door Napoleon.De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 1753-1838 van Renger E. de Bruin. 

De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht is een adellijke instelling die haar oorsprong heeft in de kruistochten. Het voortbestaan over een zo lange periode is bepaald geen vanzelfsprekendheid. Twee eeuwen geleden kwam er bijna een einde aan. Napoleon hief de orde in 1811 op en confisqueerde haar bezittingen. Ruim vier jaar later maakte koning Willem I het besluit ongedaan en gaf een groot deel van het bezit terug. In dit boek beschrijft Renger de Bruin hoe de Balije van Utrecht aan de ondergang ontsnapte. Daarbij speelden zowel interne als externe factoren een rol. Het verhaal wordt geplaatst in het brede verband van de Franse Revolutie en het streven van Napoleon, maar het gaat ook om personen zoals de toenmalige landcommandeur Volkier Rudolph Bentinck van Schoonheten, wiens portret op de omslag staat.

Renger E. de Bruin, Bedreigd door Napoleon. De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 1753-1838 (Uitgeverij Verloren, Hilversum 2012), 647 pag.'s, ill. in kleur, gebonden, ISBN 9789087042813. Prijs € 49,-

dinsdag 12 juni 2012

Adel aan Maas, Roer en Geul - deel III

Na deel 1 in 2009 en deel 2 in 2010 verscheen in 2011 deel 3 van de reeks Adel aan Maas, Roer en Geul. De artikelen in de reeks belichten de geschiedenis van de adel in Limburg vanuit verschillende invalshoeken. Er is aandacht voor biografie, genealogie, de geschiedenis van kastelen en heerlijkheden en de sociaal-economische, sociologische, politieke en juridische aspecten van de geschiedenis van de Limburgse adel.  De serie is royaal geïllustreerd (veelal in kleur) met afbeeldingen van onder andere portretten, wapens, kwartierstaten en kastelen.

In dit derde deel de volgende artikelen:
 • De foute keuze van baron Friedrich Wilhelm von Bentinck, door Lou Heynens 
 • De adellijke familie van Elmpt in Voerendaal, door dr. Frans Gerards 
 • De familie van Berghe(-Trips), ca. 1350-ca. 1450, door drs. Emile Ramakers 
 • Archivarische Quellen zur Adelsgeschichte im Maasgebiet, door mr. Jacques van Rensch 
 • Edmond Huyn van Amstenrade, door Jozef Mertens 
 • De Groote - heren van Oost, Strucht en Stevoort, door Harry Weinberg 
 • Constantin François graaf van Hoensbroeck, vorst en bisschop van Luik, door Lou Heynens & drs. Jef Gerardu 
 • Diederik, voogd van Roermond (ca. 1245-1305), door drs. Gerard van de Garde & Charlotte Ruijs-Janssen 
 • De voogden van Roermond (ca. 1245-1795), door Charlotte Ruijs-Janssen 
 • La réaction de la noblesse et la défense de ses privilèges dans la Principauté de Liège au début de XVIIIe siècle, door prof.dr. Bruno Demoulin 
 • Kasteel Oost en de 'hofdame' van vier keizers, door Lou Heynens & ing. Ralf Coumans
Zie website van de uitgever voor samenvattingen van de artikelen.

R.H.P. Coumans e.a., Adel aan de Maas,  Roer en Geul, Studies over de adelsgeschiedenis  van Limburg, deel III (Valkenburg aan de Geul: Pons Mosae  Editions, 2011) 336 blz., ill., index. ISBN 9789079444106. Prijs € 29,50.  Alle drie de reeds verschenen delen kunnen per email besteld worden.

We berichtten eerder in Adel & Patriciaat@CBG over deel 1 en 2.