vrijdag 13 april 2012

Index op Duitse Adelslexikon

Tussen 1972 en 2008 verschenen in de reeks Genealogisches Handbuch des Adels, die wordt uitgegeven door de Stiftung Deutsches Adelsarchiv, 17 delen van het bekende Adelslexikon. In dit Adelslexikon werden alle "noch blühenden oder nach 1800 erloschenen" Duitse (en Oostenrijkse) adellijke geslachten opgenomen. Zojuist verscheen een 440 pagina's tellende 18e deel dat geheel bestaat uit een index op de eerdere 17 delen. De index heeft vooral grote waarde omdat het een volledige ontsluiting is op alle samenstellende delen van meervoudige namen.

Adelslexikon Band XVII, Band 151 der Gesamtreihe Genealogisches Handbuch des Adels, Starke Verlag, Limburg an der Lahn 2012. Prijs ca. € 45,50. Zie website.

zondag 1 april 2012

Boek: Hoog geboren, van Ileen Montijn

In april 2012 verschijnt bij uitgeverij Contact  Hoog geboren. 250 jaar adellijk leven in Nederland, van Ileen Montijn.

De kennismaking met de mores van de adel in het door Jort Kelder gepresenteerde televisieprogramma ‘Hoe heurt het eigenlijk?’, was weinig fijnzinnig. De jonkheer gebruikte zijn tuin als urinoir, en verder ging het vooral veel over de onderlinge herkenning door het dragen van de juiste - versleten - kleren en het gebruik van het woord ijskast in plaats van koelkast. Ileen Montijn laat zien dat adel zoveel meer is dan dat. Adeldom gaat over ‘beeldvorming en over de werkelijkheid daarachter’. De in het boek beschreven personen zijn ‘voorbeelden, ... illustratie van een cultuur, een complex van ideeën en opvattingen zoals dat de afgelopen tweeënhalve eeuw heeft bestaan’. ‘Adeldom is onderscheid’.

In haar boek laat Montijn zien op welke manier de adel zich onderscheidt van de andere Nederlanders. Welke rol de ouderdom en met name de geschiedenis van de familie speelt. Hoe het onderscheid bewaard kan blijven door een uitgekiende huwelijkspolitiek. Hoe een edele zich dient te gedragen en onder alle omstandigheden zijn eer hoog moet houden. Behalve als men onder gelijken is. Want dan weet je allemaal hoe het hoort. Ieder onderwerp in het boek wordt beschreven aan de hand van talloze prachtige voorbeelden uit literatuur of interviews met edelen.

Ileen Montijn, Hoog geboren. 250 jaar adellijk leven in Nederland, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen 2012,  ISBN 9789025432072 , 320 pag.'s, prijs €24,95. Zie website uitgever en website auteur.