vrijdag 17 februari 2012

Virtus, Jaarboek voor Adelsgeschiedenis, jaarg. 18 (2011)

Deze maand verscheen de 18e jaargang (2011) van Virtus, Jaarboek voor Adelsgeschiedenis.  In deze jaargang de volgende artikelen:
  • De ontdekking van de oudheid. Adellijke identiteitspolitiek in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden, door Rob van der Laarse
  • 'Memory ende hueghenisse'. Middeleeuwse memoriecultuur in een Hollands adelsdorp, door Kees Kuiken
  • De verhouding van de Poolse adel tot het protestantisme in Polen-Litouwen in de zestiende en zeventiende eeuw, door Sibbe Jan Visser
  • The language of luxury goods. Consumption and the English country house c. 1760-1830, door Jon Stobart
  • Bewondering en afkeer. De Duitse officier als ambivalent voorbeeld voor het Nederlandse officierskorps, door Ben Schoenmaker
  • Arvid Jarnefelt, the Finnish Tolstoy. A radical social reformer and a nobleman, door Marja Vuorinen
  • Intellectuals of noble descent and the reinvention of aristocratic identity in Germany and Austria, 1918-1939, door Dina Gusejnova
  • Hoe de kasteelheer uit Ruurlo verdween. De lokale positie van een Gelderse adellijke familie in de negentiende en twintigste, door Vincent Sleebe
Verder als gebruikelijk recensies van in het oog springende publicaties.

Het jaarboek Virtus is een uitgave van de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis.
Contribuanten krijgen Virtus jaarlijks thuisgestuurd.
De jaarlijkse contributie is € 20,-, studenten betalen € 15,-. Zie website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten