vrijdag 17 februari 2012

Virtus, Jaarboek voor Adelsgeschiedenis, jaarg. 18 (2011)

Deze maand verscheen de 18e jaargang (2011) van Virtus, Jaarboek voor Adelsgeschiedenis.  In deze jaargang de volgende artikelen:
 • De ontdekking van de oudheid. Adellijke identiteitspolitiek in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden, door Rob van der Laarse
 • 'Memory ende hueghenisse'. Middeleeuwse memoriecultuur in een Hollands adelsdorp, door Kees Kuiken
 • De verhouding van de Poolse adel tot het protestantisme in Polen-Litouwen in de zestiende en zeventiende eeuw, door Sibbe Jan Visser
 • The language of luxury goods. Consumption and the English country house c. 1760-1830, door Jon Stobart
 • Bewondering en afkeer. De Duitse officier als ambivalent voorbeeld voor het Nederlandse officierskorps, door Ben Schoenmaker
 • Arvid Jarnefelt, the Finnish Tolstoy. A radical social reformer and a nobleman, door Marja Vuorinen
 • Intellectuals of noble descent and the reinvention of aristocratic identity in Germany and Austria, 1918-1939, door Dina Gusejnova
 • Hoe de kasteelheer uit Ruurlo verdween. De lokale positie van een Gelderse adellijke familie in de negentiende en twintigste, door Vincent Sleebe
Verder als gebruikelijk recensies van in het oog springende publicaties.

Het jaarboek Virtus is een uitgave van de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis.
Contribuanten krijgen Virtus jaarlijks thuisgestuurd.
De jaarlijkse contributie is € 20,-, studenten betalen € 15,-. Zie website.

dinsdag 14 februari 2012

État présent de la Noblesse Belge, Pot - Rob

Onlangs verscheen in de reeks État présent de la Noblesse Belge het tweede deel van jaargang 2011, waarin de families die beginnen met de letters POT - ROB aan bod komen:

de Potesta, van Pottelsberghe de la Potterie, de Potter, de Potter d'Indoye, de poucques, Poullet, Pouppez de Kettenis de Hollaeken, Powis de Tenbossche, van Praet d'Amerloo, du Pré, de Prelle de la Nieppe, de Pret Roose de Calesberg, de Preud'Homme d'Hailly de Nieuport, Prigogine, Primo, Prisse, Puissant d'Agimont d'Heer et Herlette, Puissant Baeyens, van de Put, Quaden, Quarles van Ufford, de Quebedo, de Quirini, de Radiguès, de Radzitzky d'Ostrowick, Rapart de Grass, de Raymond, Remion, de Renesse, de Rennette de Villers-Perwin, van der Rest, Reyers, Richard, de Riquet de Caraman-Chimay, Rittweger de Moor, Roberti, Roberti de Winghe, Roberts-Jones, de Robiano, von Mengersen-Robiano, Robin, Robyns, Robyns de Schneidauer,

De delen van de État présent de la Noblesse Belge worden (Franstalig) uitgegeven door État Présent a.s.b.l. in Brussel. Het jongste deel telt 266 pagina's. In de studiezaal van het CBG te Den Haag kunnen alle delen worden ingezien. Bestellen kan ook bij État Présent a.s.b.l.
Adres: Avenue de Général de Gaulle 43, B-1050 Bruxelles.
Tel.: 00 32 2 647 34 68 (donderdagmiddag). Email: etatpresent@telenet.be.

maandag 13 februari 2012

Nederland's Patriciaat deel 91 (2012) verschijnt dit najaar

Dit najaar verschijnt deel 91 in de reeks Nederland's Patriciaat. Het nieuwe deel bevat deze keer met name een groot aantal heropnames van families die één of meerdere generaties geleden voor het laatst integraal in het NP zijn behandeld. De volgende families zijn in  NP 91 (2012) opgenomen, waarbij tussen haakjes staat vermeld wanneer de betreffende familie voor het laatst was gepubliceerd:
 • Van Brakel (nieuw)
 • Fabius (NP 1976)
 • Gratama (NP 1971)
 • Hoogstraten, van (NP 1965)
 • Vaillant (NP 1946)
 • Vlissingen, van; Fentener van V. (NP 1940)
 • Wilde (NP 1953) 
NP 91 (2012) gaat inclusief verzendkosten € 56,50 kosten. (Vrienden CBG € 51,-). Bij afhalen aan de balie van het CBG in Den Haag kost het dan € 51,50 (Vrienden € 46,-).