donderdag 5 januari 2012

Huize Voormeer te Heerenveen, familiehuis van de Van Heloma's

Schouw van rococo-stucwerk
De familie Van Heloma behoorde al vanaf de 17e eeuw tot de elite van het zuidoosten van Friesland, waar ze rijkdom verwierf in de turfwinning. Dit fraaie boek laat iets van hun voornaamheid zien aan de hand van Huize Voormeer te Heerenveen, een mooi 18e-eeuws huis, waar de familie vanaf 1755 tot 1922 heeft gewoond. In de 17e eeuw stonden op deze plaats andere huizen met namen als Sickinga Huijs en Jonkershuis. In 1755 werd het huidige huis gebouwd en voorzien van fraaie rococo-stucwanden en -plafonds evenals kostbaar goudleerbehang. Verschillende auteurs gaan in op de diverse kunsthistorische aspecten van dit huis en de historische inrichting ervan, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de theekoepel, tuinmanswoning en Huize Westerbeek te Frederiksoord, waar Nicolaas van Heloma in de tweede helft van de 18e eeuw ging wonen. De bijlagen bevatten onder meer een fragmentgenealogie Van Heloma, een geneagram met de verwante familie De Jong en een bijdrage over het familiewapen. Het boek is een feestelijke uitgave met mooie kleurenillustraties en een smaakvolle opmaak en typografie. De familie Van Heloma mag dan ook trots zijn op deze uitgave!

R.J. Wielinga en anderen, Voormeer Heerenveen. Familehuis van de Heloma´s.  (Uitgeverij Eb & Vloed, 2011). ISBN 9789461902795; 160 blz., gebonden, prijs € 32,50.

Zie de website van Boekhandel Binnert Overdiep te Heerenveen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten