dinsdag 17 januari 2012

Symposium koningschap en adel in Neder-Lotharingen (10e-12e eeuw)

Op donderdag 23 en vrijdag 24 februari vindt in Kleef (Dld.) het Duits-Nederlands symposium Koningschap en adel in Neder-Lotharingen (10e-12e eeuw) plaats.
Het centrale thema is de machtsverhouding tussen de Duitse koningen en de adel in Nederlotharingen in de volle middeleeuwen. Lezingen op basis van de laatste inzichten over de vroege geschiedenis van de graafschappen Gelre en Kleef staan op het programma.


Belangstellenden dienen zich vóór 13 februari 2012 aan te melden. Kosten voor tweedaags evenement zijn € 42,- (of  € 85,- incl. overnachting op basis van éénpersoons kamer.)

De organisatie is in handen van medewerkers van het Gelders Archief, Ruhr-Universität Bochum en Stadtarchiv Kleve. Zie voor meer informatie over programma, organisatie, contactgegevens en eventuele inschrijving deze PDF.

donderdag 5 januari 2012

Huize Voormeer te Heerenveen, familiehuis van de Van Heloma's

Schouw van rococo-stucwerk
De familie Van Heloma behoorde al vanaf de 17e eeuw tot de elite van het zuidoosten van Friesland, waar ze rijkdom verwierf in de turfwinning. Dit fraaie boek laat iets van hun voornaamheid zien aan de hand van Huize Voormeer te Heerenveen, een mooi 18e-eeuws huis, waar de familie vanaf 1755 tot 1922 heeft gewoond. In de 17e eeuw stonden op deze plaats andere huizen met namen als Sickinga Huijs en Jonkershuis. In 1755 werd het huidige huis gebouwd en voorzien van fraaie rococo-stucwanden en -plafonds evenals kostbaar goudleerbehang. Verschillende auteurs gaan in op de diverse kunsthistorische aspecten van dit huis en de historische inrichting ervan, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de theekoepel, tuinmanswoning en Huize Westerbeek te Frederiksoord, waar Nicolaas van Heloma in de tweede helft van de 18e eeuw ging wonen. De bijlagen bevatten onder meer een fragmentgenealogie Van Heloma, een geneagram met de verwante familie De Jong en een bijdrage over het familiewapen. Het boek is een feestelijke uitgave met mooie kleurenillustraties en een smaakvolle opmaak en typografie. De familie Van Heloma mag dan ook trots zijn op deze uitgave!

R.J. Wielinga en anderen, Voormeer Heerenveen. Familehuis van de Heloma´s.  (Uitgeverij Eb & Vloed, 2011). ISBN 9789461902795; 160 blz., gebonden, prijs € 32,50.

Zie de website van Boekhandel Binnert Overdiep te Heerenveen:

Bartholomeus van der Helst, portrettist van de Amsterdamse elite

Echtpaar Hinlopen-Wijbrants 1666
Bartholomeus van der Helst (ca. 1613-1670) behoorde in zijn tijd met onder meer Rembrandt, Govert Flinck en Ferdinand Bol tot de top van de Amsterdamse kunstschilders. Hij stond vooral bekend om zijn gedetailleerde en soepel geschilderde portretten.
Deze catalogus en tevens proefschrift van Judith van Gent bevat een overzicht van zijn oeuvre dat meer dan 150 schilderijen omvat. Het boek in groot formaat verscheen tezamen met een tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Uitvoerig wordt ingegaan op de waardering van zijn werk, zijn leven en familie, zijn opdrachtgevers binnen de Amsterdamse elite en regentenfamilies, zoals Bicker, Trip, De Geer, Huydecoper en Hinlopen, zijn regenten- en schuttersstukken en zijn navolgers w.o. zijn zoon Lodewijk.
De catalogus bevat tevens een overzicht van ten onrechte aan hem toegeschreven schilderijen, in bronnen vermelde werken, zijn tekeningen en de werken van zijn zoon Lodewijk. Historische bronnen en stambomen van de families Van der Helst en Du Pire (zijn vrouw) sluiten dit mooie maar tamelijk sober uitgevoerde overzichtswerk af, samen met literatuur, register enz. De meeste afbeeldingen zijn - helaas - in zwartwit en tamelijk klein, terwijl in de inleidingen enkele katernen met kleurenfoto´s zijn opgenomen.

Judith van Gent, Bartholomeus van der Helst. Een studie naar leven en werk (Zwolle,
Wbooks, 2011). 488 blz, gebonden, 160 illustraties. ISBN 9789040078057. Prijs € 89,50.
Zie ook website uitgeverij W Books