dinsdag 22 november 2011

Boek: Who's who in Vlaanderen 1464-1495

In januari 2012 verschijnt het boek Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren  van Vlaanderen, 1464 – 1481 - 1495, van Pieter Donche.  In dit nieuwe boek worden circa 400 edelen, grote leenmannen en vorstelijke ambtenaren van Vlaanderen uit de tweede helft van de 15e eeuw geïdentificeerd aan de hand van drie lijsten uit 1464, 1481 en 1495. De eerste lijst betreft de vertegenwoordigers van de adellijke stand in de Staten van Vlaanderen. De tweede lijst betreft militair bekwame edelen en grote leenmannen, aangevuld met baljuws, kapiteins van forten en ontvangers. De laatste lijst bevat naast edelen en leenmannen per kasselrij ook de leden van de Raad van Vlaanderen (het hoogste gerechtshof).

Het grootste deel van dit werk is gewijd aan het repertorium van de personen. Het merendeel van de personen kon worden geïdentificeerd. Ze zijn voorzien van een biografie die ook de verwantschapsrelaties aangeeft met andere personen uit de zelfde of andere lijsten. Zo vormt het boek een soort "Who's who" van de edelen, leenmannen en een aantal vorstelijke ambtenaren in de Vlaamse samenleving van de tweede helft van de 15de eeuw.

Het boek is een vervolg op een eerdere publicatie van Pieter Donche: Edelen en leenmannen van Vlaanderen 1437 (verschenen in 2010), waarin honderden personen uit de eerste helft van de 15e eeuw worden geïdentificeerd.

Het boek bevat een index op beide boeken samen, met daarin de namen van de personen en hun echtgenote(s), moeder, voornaam vader, eventueel alias-naam en (indien van toepassing) de naam van de heerlijkheid waarmee een persoon werd aangeduid.

P.A. Donche, Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren  van Vlaanderen, 1464 – 1481 - 1495, te verschijnen januari 2012,  400 blz., 50 illustraties, index, prijs € 46 (verzendkosten Nederland € 11, België € 6). Er is een speciale actieprijs voor mensen die ook Deel I willen bestellen. Zie website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten