donderdag 20 oktober 2011

Honderd jaar Orde van Malta NederlandIn dit jubileumboek worden de geschiedenis en de activiteiten van de Orde van Malta Nederland in de afgelopen honderd jaar beschreven. Deze rooms-katholieke ridderorde bestaat uitsluitend uit adellijke personen en geestelijken en bestaat al sinds de middeleeuwen. In 1911 werd de Associatie Nederland van deze orde opgericht, die voluit heet Souvereine Militaire Hospitaalorde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta. Sinds de oprichting te Utrecht, waar de orde een eigen Malthezerhuis heeft op Nieuwe Gracht nr. 14, hebben de leden zich vooral toegelegd op de gezondheidszorg met onder meer de oprichting van het Johannes Hospitum te Vleuten voor stervensbegeleiding, de organisatie van gehandicaptenkampen en de Vrijwilligers Kruispost te Amsterdam. Ook de jongerenvereniging Maljoh en de Damesvereniging Orde van Malta komen voor het voetlicht. Het boekje is uitgebreid geïllustreerd met vooral kleurenfoto’s, waaronder ook heel wat groepsfoto’s. De bijlagen bevatten veel interessants, namelijk een tijdbalk, naamlijsten met biografische aantekeningen en portretfoto’s van vorst-grootmeesters evenals de voorzitters, de kapelaans, de geslachten en de kapittelleden van de Associatie Nederland.


In het licht van onze opdracht; 100 jaar Orde van Malta Associatie Nederland; door C.F. de Quay, E.G.H.M. van Hövell van Wezeveld en Westervlier, H.E.J.M. de van der Schueren en J-M.M.F.G. Bosch van Drakestein (Utrecht 2011). 144 blz. ISBN 9789081784009.


De verkoopprijs van het boek is €19,95 tot 1 november 2011, daarna € 24,95.
Bij verzending worden wel eenmalig porto- en administratiekosten ad € 5 in rekening gebracht. Het boek is te bestellen bij de kanselarij van de Orde van Malta Nederland via het emailadres ordevanmalta@planet.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten