donderdag 20 oktober 2011

Honderd jaar Orde van Malta NederlandIn dit jubileumboek worden de geschiedenis en de activiteiten van de Orde van Malta Nederland in de afgelopen honderd jaar beschreven. Deze rooms-katholieke ridderorde bestaat uitsluitend uit adellijke personen en geestelijken en bestaat al sinds de middeleeuwen. In 1911 werd de Associatie Nederland van deze orde opgericht, die voluit heet Souvereine Militaire Hospitaalorde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta. Sinds de oprichting te Utrecht, waar de orde een eigen Malthezerhuis heeft op Nieuwe Gracht nr. 14, hebben de leden zich vooral toegelegd op de gezondheidszorg met onder meer de oprichting van het Johannes Hospitum te Vleuten voor stervensbegeleiding, de organisatie van gehandicaptenkampen en de Vrijwilligers Kruispost te Amsterdam. Ook de jongerenvereniging Maljoh en de Damesvereniging Orde van Malta komen voor het voetlicht. Het boekje is uitgebreid geïllustreerd met vooral kleurenfoto’s, waaronder ook heel wat groepsfoto’s. De bijlagen bevatten veel interessants, namelijk een tijdbalk, naamlijsten met biografische aantekeningen en portretfoto’s van vorst-grootmeesters evenals de voorzitters, de kapelaans, de geslachten en de kapittelleden van de Associatie Nederland.


In het licht van onze opdracht; 100 jaar Orde van Malta Associatie Nederland; door C.F. de Quay, E.G.H.M. van Hövell van Wezeveld en Westervlier, H.E.J.M. de van der Schueren en J-M.M.F.G. Bosch van Drakestein (Utrecht 2011). 144 blz. ISBN 9789081784009.


De verkoopprijs van het boek is €19,95 tot 1 november 2011, daarna € 24,95.
Bij verzending worden wel eenmalig porto- en administratiekosten ad € 5 in rekening gebracht. Het boek is te bestellen bij de kanselarij van de Orde van Malta Nederland via het emailadres ordevanmalta@planet.nl.

donderdag 13 oktober 2011

Joodse kunstverzamelaars

In de 19e en begin 20e eeuw waren er verschillende vooraanstaande Joodse kunstverzamelaars in Amsterdam, waaronder Fritz Mannheimer (1890-1939) en Jacques Goudstikker (1897-1940) wel tot de bekendste hoorden. Veel van het Joodse kunstbezit is in de Tweede Wereldoorlog geconfisqueerd en verspreid geraakt.

Deze uitgave van het Joods Historisch Museum gaat in op het kunstbezit en de kunsthandel van de Joden in Nederland vanaf de Franse Tijd. Daarbij wordt ook ingegaan op de opkomst van een rijke Joodse bourgeoisie in de hoofdstad, met namen als Wertheim, Van Nierop, Berg en Kahn als stichters van het illustere modehuis Hirsch & Co. en het echtpaar Cohen-Wittgenstein, de oprichters van Maison de Bonneterie. Er zijn hoofstukken over de Joodse kunstverzamelaars en hun netwerken in Amsterdam in de 19e en eerste helft van de 20e eeuw, gevolgd door drie case studies over de verzamelaars-mecenassen Andries van Wezel, Willem Wolff Beffie en Salomon Slijper, die onder meer werken van Mondriaan en Chagall bijeenbrachten. Portretfoto´s van verzamelaars evenals kleurenfoto´s van de verzamelde kunstwerken vullen de geschreven tekst aan evenals bronvermeldingen en een bibliografie.

Gedurfd verzamelen: van Chagall tot Mondriaan; onder red. van Huibert Schijf en Edward van Voolen (Zwolle, Waanders en [Amsterdam], Joods Historisch Museum, 2010.
Uitgave t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in Joods Historisch Museum van 14 febr. tot 16 mei 2010; 199 pp., ill., 29 cm; ISBN: 978-90-400-7662-6.
Zie verder www.jhm.nl

maandag 3 oktober 2011

Reis door verdwijnende wereld van Transsylvaanse adel ...

Jaap Scholten stamt uit een patriciërsgeslacht van sociaal bewogen Twentse industriëlen, is getrouwd met een vrouw van adel en studeerde sociale antropologie in Boedapest. Deze bijzondere combinatie maakte hem kennelijk bij uitstek geschikt voor onderzoek naar het wedervaren van de Transsylvaanse adel na de Tweede Wereldoorlog. Dit resulteerde in het boek Kameraad Baron. Een reis door de verdwenen wereld van de Transsylvaanse aristocratie. Kameraad Baron is winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs 2011.

Jaap Scholten bereisde grote delen van Hongarije en Roemenië en ontmoette daar de nazaten van de eens zo aanzienlijke Transsylvaanse aristocratie. Met hen bezocht hij de kelders en de zolders waar ze tijdens het communisme noodgedwongen woonden en de dwangarbeiderskampen waar ze stenen vergruisden.

Scholten sprak met hen over het rijke verleden en over de verschrikkingen van het communisme. Met de jongste generatie aristocraten zocht hij truffels in de wouden van Transsylvanië en sprak hij over de gerestitueerde bezittingen en de toekomst: hoe weer iets op te bouwen in een land dat zich in een moreel vacuüm bevindt?

Jaap Scholten, Kameraad Baron. Een reis door de verdwenen wereld van de Transsylvaanse aristocratie. Uitgegeven door Uitgeverij Contact, 422 pag.'s, prijs € 21,95, isbn 9789025431549.

De winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs 2011 is op 22 oktober bekend gemaakt tijdens de Nacht van de Geschiedenis.

NB: Dit bericht is aangepast op 23 oktober n.a.v. de prijsuitreiking van de Libris Geschiedenis Prijs 2011.