vrijdag 1 juli 2011

Adel aan Maas, Roer en Geul - deel II

In 2009 verscheen het eerste deel in deze reeks Studies over de adelsgeschiedenis van Limburg. Ook het eind 2010 verschenen tweede deel in de reeks bevat weer enkele belangwekkende bijdragen.

Lou Heynens geeft in Het revolutionaire bloed van Madame la douairière een biografische schets van de Comtesse Rudolf d’Ansembourg, née Baronne de Loë (1895-1992), die sedert haar huwelijk in 1919 kasteel Neubourg te Gulpen bewoonde. Ze was geboren en opgegroeid op het voorouderlijke kasteel Mheer, dat sedert generaties in het bezit van de adellijke familie Von / De Loë was.

Het volgende artikel is getiteld Godart von der Heyden, ridder met een dubbele loyaliteit. Godart (overl. 1374) kwam voort uit het adellijke geslacht Von den Bongart, waarvan in deze studie een stamreeks is opgenomen.
De bijdrage Het uitzicht van alle streven bevat genealogische gegevens over het geslacht Van / Von Schaesberg.
Van de andere studies noemen we nog De adellijke familie Cortenbach; De Hohenzollerns in het Maasland (met gegevens over de aanverwante adellijke geslachten Van den Bergh, Van Wittem en De Glymes); De invrijheidstelling van Reinald van Valkenburg en Johan van Gronsveld na de nederlaag bij Pingsheim (1370) en Egidius vande Weyer, ridder en eerste stadhouder van de Keurkeulse Mankamer te Heerlen. Deze bundel wordt afgesloten met een bibliografie van Limburgse adelsliteratuur.

Zie voor een compleet overzicht van de inhoud van zowel deel 1 als deel 2 de website van de uitgever.

R.H.P. Coumans e.a., Adel aan de Maas,  Roer en Geul, Studies over de adelsgeschiedenis  van Limburg, deel II (Valkenburg aan de Geul: Pons Mosae  Editions 2010) 290 blz., ill., index. ISBN 9789079444076. Prijs € 29,50.
Beide reeds verschenen delen kunnen per email besteld worden.