dinsdag 19 april 2011

De Haagse politieke elite tot 1572

Niet nieuw maar wel interessant, dit overzicht van Middeleeuwse Haagse Bestuurders. In dit databestand op internet zijn prosopografische gegevens opgenomen van de leden van de Haagse lokale bestuurselite in de middeleeuwen. Fred van Kan verzamelde de gegevens t.b.v. een artikel in Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (2000) getiteld De Haagse politieke elite in de middeleeuwen.


Onder elite wordt in dit geval verstaan 'het geheel van functionarissen in het bestuur van Haagambacht en in de colleges die op lager niveau functioneerden, zoals bijvoorbeeld van de Heilige-Geestmeesters.' Het onderzoek strekte zich uit tot in 1572, het jaar waarin de Opstand in Den Haag leidde tot een leegloop van de plaats en een wijziging van de bestuurssamenstelling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten