maandag 14 maart 2011

Virtus, Jaarboek voor Adelsgeschiedenis, jaarg. 17 (2010)

Deze maand verscheen de 17e jaargang (2010) van Virtus, Jaarboek voor Adelsgeschiedenis.
In deze jaargang de volgende artikelen:
  • Von der Heraldik zur Zoologie. Figurationen der Verfalls der sizilianischen Aristokratie in Tomasi di Lampedusas il Gattopardo, door Eduardo Costadura
  • Bonte pilaren en vermiljoenen paviljoenen. Smaak en distinctie in een achtiende-eeuwse Chinese adelstuin, door Kees Kuiken
  • Aristocracy, Roman Fleuve and Culture History. Louis Couperus'  The Books af Small Souls and the Dutch Hight Society arround 1900, door Yme Kuiper
  • De Status van de hoogstaangeslagenen. Een netwerk van Utrechtse adellijke en patricische families en hun politiek-bestuurlijke posities in de periode van het censuskiesrecht, 1851-1917, door Jan Rupp (†) en Huibert Schijf
  • In hoge Haagse kringen. Een empirische verkenning van aristocratische representatie omstreeks 1900, door Jaap Moes
  • Remaining at the top of the European aristocracy. The House of Arenberg from the French Revolution until World War I, door Betrand Goujon
  • Graaf Hendrik van den Bergh (1573-1738). Een ouderwetse edelman tussen west, zuid en oost, door Simon Groeneveld

Verder een flink aantal boekrecensies.

Het jaarboek Virtus is een uitgave van de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis. Contribuanten krijgen Virtus jaarlijks thuisgestuurd. De jaarlijkse contributie is € 20,-, studenten betalen € 15,-. Zie website.
Zie ook de Blog van de Werkgroep Adelsgeschiedenis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten