woensdag 9 maart 2011

Criteria voor toelating Valkenburgse Ridderschap.

In het kwartaalblad Het Land van Herle, Historisch tijdschrift voor oostelijk Zuid-Limburg (Jaargang 2010 nummer 4, pag. 117-128) staat een artikel van Frans M. Gerards getiteld Riddermatig huis en adellijke geboorte. De criteria voor toelating tot de Valkenburgse Ridderschap.

Tot aan de inlijving bij Frankrijk in 1795 maakte de Ridderschap van Valkenburg samen met de vier hoofdschepenbanken (Heerlen, Meerssen, Beek en Klimmen) deel uit van de Statenvergadering van Staats-Valkenburg. De criteria om toegelaten te worden tot de Ridderschap waren het bezit van een riddermatig huis en adellijke afstamming. De auteur betoogt dat in de praktijk het eerste criterium veel zwaarder woog dan het tweede.

Het Land van Herle wordt toegezonden aan abonnees. Kosten abonnement € 16,- per jaar. Losse nummers € 5,-. Zie website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten