donderdag 17 februari 2011

Jan Mijtens (1613/14-1670)

Maria prinses van Oranje (1642-1688)

De Haagse schilder Jan Mijtens (1613/14-1670) is misschien niet meer zo bekend, maar in de 17e eeuw was hij een veel gevraagd portretschilder. Daarnaast maakte hij ook wel historische en genrevoorstellingen, maar zijn portretten zijn het meest opvallend. In dit Duitstalige overzichtswerk over zijn leven en werk wordt uitgebreid stilgestaan bij zijn bekendheid in voorgaande eeuwen, zijn levensloop en zijn familie (met genealogisch overzicht) en zijn oeuvre met onderscheid bij zijn portretten naar onder meer mannen, vrouwen, echtparen en (familie)groepen. Ook zijn studio en medewerkers krijgen de aandacht evenals zijn concurrenten Adriaen Hanneman en Pieter Nason en later collega’s Jan de Baen en Caspar Netscher. De opdrachtgevers geven een goede indruk van zijn clientèle, die tot de elite van Den Haag behoorden. Naast het Oranjehuis, waarbij opvallend vaak Maria Stuart en de Oranje-prinsessen Maria, Albertine Agnes en Henriette Catharina zijn geportretteerd, behoorden zijn opdrachtgevers tot adellijke en patricische families, zoals Schaep, Teding van Berkhout, van Brederode, van Dohna, Tromp, Trigland, van Arnhem, de Geer, van Burmania, Sirtema van Grovestins, Stalpaert van der Wiele, van Aerssen, Pompe van Slingelandt, van Wassenaer, Pauw en van der Does. Het uitvoerig geannoteerde boek sluit af met een overzicht van illustraties van alle portretten en andere schilderijen van Mijtens.

Jan Mijtens (1613/14-1670) - Leben und Werk; door Alexandra Nina Bauer
Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte 21,3 x 22 cm, 494 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag, 304 Abbildungen, davon 30 in Farbe. ISBN 978-3-937251-81-3
Voorheen Euro 79,00, vanaf 01.03.2010 Euro 29,95
Erste Künstlermonographie

Te bestellen bij Michael Imhof Verlag GmbH & Co. KG,
Stettiner Str. 25, D-36100 Petersberg
Email: info@imhof-verlag.de

Geen opmerkingen:

Een reactie posten