donderdag 24 februari 2011

Het 90e deel van Nederland's Patriciaat

Mr. Rudolph van Olden (1752-1828)
Mr. Rudolph van Olden (1752-1828). Op 1 maart 2011 is het 90e deel van Nederland’s Patriciaat uitgebracht, dat genealogieën van negen geslachten bevat, waarvan twee niet eerder werden opgenomen en zeven langer dan 25 geleden. De niet eerder opgenomen families zijn Borleffs en Van Waegeningh. Heropnames zijn er van (Mörzer) Bruijns, Huijsman, Van Olden, Roelants, Tilanus, Van Tijen en Peereboom Voller.

De meeste families in dit deel kwamen tot aanzien in het gewest Holland, maar alleen de familie Peereboom Voller heeft voor zover bekend ook echt Hollandse wortels. Zij woonde onder de naam Voller sinds het begin van de 17e eeuw te Alkmaar en kreeg sinds ca. 1840 uitgebreid nageslacht in Nederlands-Indië. Zoals gezegd hebben de overige een afkomst daarbuiten. Uit het Duitse Rijk kwamen de families Borleffs, Mörzer Bruijns en Huijsman. Borleffs kwam vanuit Westfalen en Hamburg naar Amsterdam, waar nakomelingen sinds ca. 1840 boekverkopers en uitgevers werden. Een nazaat Bruijns vertrok vanuit het Koninkrijk Hannover naar Edam, waar ze - onder de naam Mörzer Bruijns - als schippers en scheepskapiteins werkten. Huijsman kwam in de 17de eeuw vanuit het Duitse Rijnland naar Harderwijk, waar ze in de 18de eeuw tot de rijkste burgers behoorden, met later verschillende apothekers en artsen in het nageslacht.

Uit Oost-Nederland waren de families Van Olden, Tilanus, Van Tijen en Van Waegeningh afkomstig. In de 18de eeuw steeg de familie Van Olden op de sociale ladder met stedelijke ambtenaren te Arnhem en met grote takken in Nederlands-Indië, Zuid-Afrika en de VS sinds de 19de eeuw. Tilanus was van oorsprong een joodse familie in het Betuwse Tiel, met later bekende nazaten als Twentse textielfabrikanten (‘tricot van Jansen & Tilanus’) en christelijk-historische politici na de Tweede Wereldoorlog. Van Tijen woonde in de 15de eeuw in Steenwijkerwold en kwam via Vollenhove in de 17e en 18e eeuw in Amsterdam terecht, waar de familie een assuradeursfirma oprichtte. Tenslotte, Van Waegeningh trok in zuidelijke richting, van Nijmegen naar Boxmeer en Roermond, waar ze optraden onder meer als artsen en sigarenfabrikanten.
De enige oorspronkelijk Brabantse familie is Roelants, sinds het begin van de 15e eeuw te ’s-Hertogenbosch, in de 17e eeuw te Breda en vanaf het begin van de 19e eeuw in Schiedam als (jenever)branders, boekdrukkers en vele officieren in Nederland en in Oost-Indië.

Impressum: Nederland’s Patriciaat 90 (2010/’11), Centraal Bureau voor Genealogie,’s-Gravenhage, XVI en 463 pagina’s, 3 schema’s, 13 wapentekeningen en 67 familieportretten, lijst van 1788 opgenomen geslachten in 90 jaargangen, register, ISBN 978-90-5802-078-9.
Prijs Vrienden CBG Euro 45,- (afgehaald) en Euro 50,- (per post); Prijs niet-Vrienden Euro 50,50 (afgehaald) en Euro 55,50 (per post). Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem Alexanderhof 22, Postbus 11.755, 2502 AT DEN HAAG, tel. 070 - 3150 510
Te bestellen via http://www.cbg.nl/

1 opmerking:

  1. Ons secretariaat is vandaag begonnen met de verzending van de bestelde exemplaren van NP deel 90.

    BeantwoordenVerwijderen