zondag 27 februari 2011

'Dictionnaire de la noblesse' digitaal

Sinds eind oktober 2010 digitaal na te slaan of te downloaden bij www.archive.org: De Dictionnaire de la noblesse van François Alexandre Aubert de la Chesnaye-Desbois. Het betreft een 19-delige genealogisch overzicht van de Franse adel.

De oorspronkelijke samensteller François Alexandre Aubert de la Chesnaye-Desbois (1699-1784) was een uitgetreden monnik. Dit bracht hem in de gevangenis en hij leefde een tijd in ballingschap in Amsterdam. 

Deze derde druk dateert van 1863-1876. Van de 19 delen ontbreekt het 17e deel in de digitale collectie van archive.org.

Deel 1 Aba - Aud Deel 11 Iza - Lev
Deel 2 Aud - Ber Deel 12 Lev - Mal
Deel 3 Ber - Bra Deel 13 Mal - Mon
Deel 4 Bra - Cha Deel 14 Mon - Nob
Deel 5 Cha - Coe Deel 15 Nob - Poi
Deel 6 Coe - Dou Deel 16 Poi - Rev
Deel 7 Dou - Fev Deel 17 Rev - Sab ontbreekt
Deel 8 Fev - Gar Deel 18 Sab - Til
Deel 9 Gar - Gue Deel 19 Til - Zur
Deel 10 Gue - Iza

donderdag 24 februari 2011

Het 90e deel van Nederland's Patriciaat

Mr. Rudolph van Olden (1752-1828)
Mr. Rudolph van Olden (1752-1828). Op 1 maart 2011 is het 90e deel van Nederland’s Patriciaat uitgebracht, dat genealogieën van negen geslachten bevat, waarvan twee niet eerder werden opgenomen en zeven langer dan 25 geleden. De niet eerder opgenomen families zijn Borleffs en Van Waegeningh. Heropnames zijn er van (Mörzer) Bruijns, Huijsman, Van Olden, Roelants, Tilanus, Van Tijen en Peereboom Voller.

De meeste families in dit deel kwamen tot aanzien in het gewest Holland, maar alleen de familie Peereboom Voller heeft voor zover bekend ook echt Hollandse wortels. Zij woonde onder de naam Voller sinds het begin van de 17e eeuw te Alkmaar en kreeg sinds ca. 1840 uitgebreid nageslacht in Nederlands-Indië. Zoals gezegd hebben de overige een afkomst daarbuiten. Uit het Duitse Rijk kwamen de families Borleffs, Mörzer Bruijns en Huijsman. Borleffs kwam vanuit Westfalen en Hamburg naar Amsterdam, waar nakomelingen sinds ca. 1840 boekverkopers en uitgevers werden. Een nazaat Bruijns vertrok vanuit het Koninkrijk Hannover naar Edam, waar ze - onder de naam Mörzer Bruijns - als schippers en scheepskapiteins werkten. Huijsman kwam in de 17de eeuw vanuit het Duitse Rijnland naar Harderwijk, waar ze in de 18de eeuw tot de rijkste burgers behoorden, met later verschillende apothekers en artsen in het nageslacht.

Uit Oost-Nederland waren de families Van Olden, Tilanus, Van Tijen en Van Waegeningh afkomstig. In de 18de eeuw steeg de familie Van Olden op de sociale ladder met stedelijke ambtenaren te Arnhem en met grote takken in Nederlands-Indië, Zuid-Afrika en de VS sinds de 19de eeuw. Tilanus was van oorsprong een joodse familie in het Betuwse Tiel, met later bekende nazaten als Twentse textielfabrikanten (‘tricot van Jansen & Tilanus’) en christelijk-historische politici na de Tweede Wereldoorlog. Van Tijen woonde in de 15de eeuw in Steenwijkerwold en kwam via Vollenhove in de 17e en 18e eeuw in Amsterdam terecht, waar de familie een assuradeursfirma oprichtte. Tenslotte, Van Waegeningh trok in zuidelijke richting, van Nijmegen naar Boxmeer en Roermond, waar ze optraden onder meer als artsen en sigarenfabrikanten.
De enige oorspronkelijk Brabantse familie is Roelants, sinds het begin van de 15e eeuw te ’s-Hertogenbosch, in de 17e eeuw te Breda en vanaf het begin van de 19e eeuw in Schiedam als (jenever)branders, boekdrukkers en vele officieren in Nederland en in Oost-Indië.

Impressum: Nederland’s Patriciaat 90 (2010/’11), Centraal Bureau voor Genealogie,’s-Gravenhage, XVI en 463 pagina’s, 3 schema’s, 13 wapentekeningen en 67 familieportretten, lijst van 1788 opgenomen geslachten in 90 jaargangen, register, ISBN 978-90-5802-078-9.
Prijs Vrienden CBG Euro 45,- (afgehaald) en Euro 50,- (per post); Prijs niet-Vrienden Euro 50,50 (afgehaald) en Euro 55,50 (per post). Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem Alexanderhof 22, Postbus 11.755, 2502 AT DEN HAAG, tel. 070 - 3150 510
Te bestellen via http://www.cbg.nl/

Havezathe Voorstonden

Dit boek in groot formaat geeft een mooi beeld van de havezathe Voorstonden, een buitenplaats gelegen tussen Brummen en Voorst in de oostelijke Veluwe. De havezathe ontstond in de tweede helft van de 16e eeuw met als eerste bewoner Gijsbert van Wisch. In de 17e en 18e eeuw was het in bezit van de adellijke familie Schimmelpenninck van de Oije, opgevolgd door Van Spaen en De Vos van Steenwijk en tenslotte vanaf 1977 de familie Hoogenberk. Het prachtig geïllustreerde boek laat mooie familieportretten, plattegronden, kaartjes, tekeningen en foto's van het huis en de tuinen in haar huidige gedaante. Een bewonersoverzicht achterin vermeldt alle bewoners van de afgelopen vijf eeuwen.

Havezathe Voorstonden; Vijf eeuwen bewoners en wat zij nalieten; door Joosje van Dam. Zutphen, Walburg Pers, 2010.
128 pagina's, 22 x 29,7 cm, genaaid gebonden, rijk geïllustreerd in kleur;
prijs € 22,50
ISBN 978.90.5730.691.4

donderdag 17 februari 2011

Jan Mijtens (1613/14-1670)

Maria prinses van Oranje (1642-1688)

De Haagse schilder Jan Mijtens (1613/14-1670) is misschien niet meer zo bekend, maar in de 17e eeuw was hij een veel gevraagd portretschilder. Daarnaast maakte hij ook wel historische en genrevoorstellingen, maar zijn portretten zijn het meest opvallend. In dit Duitstalige overzichtswerk over zijn leven en werk wordt uitgebreid stilgestaan bij zijn bekendheid in voorgaande eeuwen, zijn levensloop en zijn familie (met genealogisch overzicht) en zijn oeuvre met onderscheid bij zijn portretten naar onder meer mannen, vrouwen, echtparen en (familie)groepen. Ook zijn studio en medewerkers krijgen de aandacht evenals zijn concurrenten Adriaen Hanneman en Pieter Nason en later collega’s Jan de Baen en Caspar Netscher. De opdrachtgevers geven een goede indruk van zijn clientèle, die tot de elite van Den Haag behoorden. Naast het Oranjehuis, waarbij opvallend vaak Maria Stuart en de Oranje-prinsessen Maria, Albertine Agnes en Henriette Catharina zijn geportretteerd, behoorden zijn opdrachtgevers tot adellijke en patricische families, zoals Schaep, Teding van Berkhout, van Brederode, van Dohna, Tromp, Trigland, van Arnhem, de Geer, van Burmania, Sirtema van Grovestins, Stalpaert van der Wiele, van Aerssen, Pompe van Slingelandt, van Wassenaer, Pauw en van der Does. Het uitvoerig geannoteerde boek sluit af met een overzicht van illustraties van alle portretten en andere schilderijen van Mijtens.

Jan Mijtens (1613/14-1670) - Leben und Werk; door Alexandra Nina Bauer
Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte 21,3 x 22 cm, 494 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag, 304 Abbildungen, davon 30 in Farbe. ISBN 978-3-937251-81-3
Voorheen Euro 79,00, vanaf 01.03.2010 Euro 29,95
Erste Künstlermonographie

Te bestellen bij Michael Imhof Verlag GmbH & Co. KG,
Stettiner Str. 25, D-36100 Petersberg
Email: info@imhof-verlag.de

donderdag 10 februari 2011

Nederland's Patriciaat deel 90 (2010/'11) verschijnt eind februari

Eind februari verschijnt deel 90 in de reeks Nederland's Patriciaat. Abonnees op de serie en mensen die het nieuwe deel al besteld hebben zullen het Blauwe Boekje begin maart per post toegezonden krijgen.
Zoals steeds is ook het nieuwe NP een mix van families die voor het eerst in het NP staan en zogenaamde heropnames.
De volgende families zijn in  NP 90 (2010/'11) opgenomen:

  • Borleffs, (nieuw)
  • Huijsman (NP 1913/1972 )
  • Bruijns / Mörzer Bruijns (NP 1965)
  • Olden, van (NP 1921)
  • Roelants (NP 1970)
  • Tilanus / Van der Hoop Tilanus (NP 1964 )
  • Van Tijen (NP 1924)
  • Voller / Peereboom Voller (NP 1947)
  • Van Waegeningh (nieuw)

NP 90 (2010/'11) kost inclusief verzendkosten € 55,50. (Vrienden CBG € 50,-). Bij afhalen aan de balie van het CBG in Den Haag kost het € 50,50 (Vrienden € 45,-)

U kunt het boek ook bestellen per email.

dinsdag 1 februari 2011

Komaf en Stamboom

Komaf

Een kikvors zat te Koudekerk
te vorsen in een naslagwerk.
Het voegt mij, sprak hij, na te pluizen
de stambomen van vorstenhuizen.
Och dat ik nog te vinden kwam
dat ik zelf van een kikvorst stam.

Stamboom

Een melkkoetje kwam te Megen
onlangs een meerkoetje tegen
dat haar aanriep en zei:
U bent nog familie van mij!
Waarop het melkkoetje sprak:
Maar dan wel een verwaterde tak.

Uit:
Jaap Zijlstra. Vlinderdas. Lichtvoetige diergedichten (Kok, Kampen, 2008) 36, 48.