donderdag 27 januari 2011

Landeigenaar en bestuurder Tonckens


Joachim Lunsing Tonckens
Johannes Tonckens (1834-1908) was een zoon van de burgemeester van Norg en werd dat zelf ook, evenals twee zonen en een kleinzoon. Hij behoorde tot een aanzienlijke Drentse familie van grootgrondbezitters en bestuurders (zie silhouet-ets van zijn voorvader Joachim Lunsing Tonckens).

Johannes werd geboren op Huis te Westervelde in Norg en ging vandaar naar de Groninger Universiteit. Behalve als burgemeester liet hij ook van zich spreken als lid van Provinciale Staten van Drenthe en als gedeputeerde. Hij bezat vele landerijen in Noord-Drenthe en was onder meer betrokken bij de ontginningen van de heidevelden en de Rijkswerkinrichting Veenhuizen. In deze biografie van een nazaat van hem komt het leven en werken van deze patriciër nauwgezet aan bod. Daarbij is ook veel ruimte voor zijn familie en er zijn genealogische aantekeningen over de aangehuwde families Kymmell, Borgesius, Gratama, Fledderus en Homan. De genealogie van de familie Tonckens is opgenomen in Nederland’s Patriciaat 1948, deel 324, pp. 310-333. Familiefoto’s, kaartjes, schema’s en naamlijsten vullen de biografie aan, die goed is gedocumenteerd met noten en literatuuropgaven.

J. Tonckens. Johannes Tonckens/Westervelde 1834-1908. Landeigenaar en bestuurder. Rolde 2008. In eigen beheer. Prijs onbekend. (Adres: Ettenlaan 13, 9451 KP Rolde)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten