maandag 17 januari 2011

De weldoener van Gaasterland: Van Swinderen

De adellijke familie Van Swinderen heeft veel betekend voor het Friese Gaasterland. Zij vestigde zich er in het begin van de 19e eeuw en door een huwelijk in 1835 van Van Swinderen met een rijke erfdochter van de eveneens adellijke familie Rengers behoorden ze er tot de grootste grondbezitters in deze streek. Dit betekende ook dat men zich gedwongen voelde (noblesse oblige) om zich voor de gemeenschap in te zetten. Dit deed vooral Jhr. Mr.Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen (1837-1902), die er burgemeester was en tevens lid van de Staten-Generaal. Hij woonde met zijn gezin op Huize Rijs en hij deed veel goed voor de Gaasterlanders.

Het boek Adeldom Verplicht van de hand van Sieger Rodenhuis & Geertje Kingma verscheen onlangs bij de Friese Pers Boekerij. Hierin wordt de geschiedenis van Van Swinderen en het belang van deze adellijke familie voor Zuidwest-Friesland beschreven en afgebeeld.
Adeldom Verplicht. Paperback, 111 pagina's, ISBN 978 90 330 09 198.
Prijs €18,50. Kan online besteld worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten