maandag 10 januari 2011

De Nederlandsche Leeuw, december 2010

In het zesde nummer van de 127e jaargang van De Nederlandsche Leeuw (december 2010), het tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW), uiteraard weer veel artikelen die passen in het kader van Adel & Patriciaat@CBG:
  • In memoriam Daniël de Bruin, door Hans de Boo.
  • Een klein landjonkertje? Gerard van Velsen en zijn afstamming, door E.H.P. Cordfunke. Over de moordenaar van Floris V.
  • Besmette blazoenen. De Lokerense familie De Maerschalck te Delft en Rotterdam, 1586-1662, door P.M. Kernkamp.
  • Uit de collecties van de Hoge Raad van Adel. De genealogisch-heraldische handschriften van Jan Theodoor van Boecop, door E.J. Wolleswinkel. Zie ook Heraldisch dossier@CBG.
De Nederlandsche Leeuw verschijnt zes keer per jaar en wordt toegezonden aan leden van het KNGGW. Een lidmaatschap kost € 55,-. Losse nummers zijn verkrijgbaar á € 15,-. Zie website KNGGW.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten