woensdag 5 januari 2011

De macht van de Zeeuwse adel

Eind november verscheen Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving, een bewerking van het proefschrift dat historicus Arie van Steensel eerder dit jaar aan de Universiteit Leiden verdedigde. Het boek is een veelomvattende studie over een adelspopulatie in een periode die zich kenmerkte door staatsvorming, verstedelijking en commercialisering. Van Steensel gaat uitvoerig in op de strategieën van adellijke families om hun status te waarborgen. In het decembernummer van Genealogie (kwartaalblad van het CBG) vat hij een aantal van zijn bevindingen samen.
Arie van Steensels onderzoek werd verricht in het kader van het door Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gefinancierde onderzoeksproject ‘Burgundian Nobility. Princely politics and noble families, ca. 1430-1530' onder leiding van Dr. Antheun Janse, bekend van zijn boek Ridderschap in Holland.

Het boek verscheen als deel VIII in de serie Adelsgeschiedenis bij Uitgeverij Verloren in Hilversum. U kunt het hier bestellen. De prijs bedraagt € 35,-.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten